Zodiac

FAQ

 

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål på jakt - og yrkesradioene våre. Dersom du ikke finner det du lurer på, eller har noen flere spørsmål vedrørende et produkt, er du velkommen til å ringe oss på tlf. 22 79 68 00 så hjelper vi deg gjerne. Radioene ligger i alfabetisk rekkefølge etter første spm. som omhandler IP-klassifisering og MIL-STD. Du kan også laste ned brukermanualer til radioene under "Nedlasting" som ligger litt lenger ned på siden til høyre.

 

SPM: Hva betyr IP-klassifisering og MIL-STD?


IP-systemet er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.  Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre.

 

Siffer   Beskyttelse av utstyret mot faste partikler    Beskyttelse av personer mot farlige deler med

0 -       Ingen beskyttelse                                             Ingen beskyttelse

1 -       > 50 mm.                                                          Store kroppsdeler, f.eks en håndflate

2 -       >12.5 mm.                                                        Finger, 12.5 mm. diameter

3 -       >2.5 mm.                                                          Verktøy 2.5 mm diameter

4 -       >1 mm.                                                             Tråd, 1 mm. diameter

5 -       Støvbeskyttet                                                    Tråd, 1 mm. diameter

6 -       Støvtett                                                             Tråd, 1 mm. diameter

 

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrenging av vann.

 

Siffer   Beskyttelse mot inntrenging av vann                       Detaljer

0 -        Ingen beskyttelse                                                         Ingen beskyttelse

1 -        Vertikale drypp                                                             Skal ikke ha skadelig virkning

2 -        Vertikale drypp med helning opptil 15°                         Skal ikke ha skadelig virkning

3 -        Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opptil 60°                Skal ikke ha skadelig virkning                                                                                                       

4 -        Sprut fra alle kanter                                                     Skal ikke ha skadelig virkning

5 -        Spylig fra alle kanter                                                    Skal ikke ha skadelig virkning

6 -        Kraftig spyling fra alle kanter                                       Skal ikke ha skadelig virkning

7 -        Kortvarig neddykking i vann (15-100 cm inntil 30 min) Skal ikke ha skadelig virkning                                                                     

8 -       Varig neddykking                                                         Ingen skadelig virkning under betingelser

                                                                                                spesifisert gjennom avtale mellom kunde

                                                                                                og produsent

 

MIL-STD

MIL-STD er en amerikansk standard som er utviklet av det amerikanske militæret for å definere kravene til militære produkter i form av standardiserte spesifikasjoner. Denne standarden består av 24 forskjellige testmetoder som dekker mange forskjellige typer miljøer og krav. Det finnes tester for å sikre at et produkt kan håndtere kraftige vibrasjoner, arbeid i høyden, tåler vått eller fungerer under påvirkning av ulike typer elektromagnetisk interferens.

                                                                                 

                        

Zodiac BT-serie


Zodiac BT-serie


Spm: Jeg klarer ikke å pare enhetene (radioen og tilbehøret) med hverandre. Det står "paring error". Hva er det som er feil?

Svar: Sjekk om det er rett pinkode på radioen og tilbehøret. Av og til kan det stå 1234, men det skal være 0000. Deretter følger du manualen hvor det står hvordan radioen og tilbehøret skal pares sammen.

 

Spm: Hvorfor hører jeg ikke de første ordene i anropet?

Svar: Det kan være at batterisparfunksjonen er koblet på blåtannen på radioen. Gå inn i menyen og se.


Spm: Hvilket frekvensområde dekker Zodiac BT-serie 160?

Svar: Radioen går fra 136-174 MHz og frekvensområdet kalles 160.


Spm: Hvilken blåtannstandard har Zodiac BT-serie?

Svar: 1,2


Spm: Hvor mange enheter (tilbehørsutstyr) kan jeg koble til radioen?

Svar: BT-serien klarer opptil 8 stk enheter. 


Spm: Det plinger i blåtannhodesettet som jeg har koblet mot radioen når noen sender til meg. Er det noe feil?

Svar: Det er ingen feil. Det er en funksjon i blåtannhodesettet. Det blir akkurat på samme måte som om noen ringer til deg.

 


Spm. Hvor stor forskjell er det på driftstiden når jeg benytter blåtann?

Svar: Det er ca 3 timer forskjell.


 

Spm: Det står "not found" når jeg forsøker å pare radioen med tilbehør?

Svar: Kontroller at du har synk-nivå på tilbehøret.

 

 

Zodiac easyHUNT II


 

Spm: Kan man programmere Zodiac easyHUNT II?

Svar: Ja, den dekker fra 136-174 MHz.

 

Spm: Kan man bruke det samme tilbehøret til Zodiac easyHUNT II som til Zodiac easyHUNT?

Svar: Det kan man dessverre ikke ettersom dette er to ulike radioer. Tilbehør som er merket med "E" passer til Zodiac easyHUNT II.

 

 

Zodiac Extreme


Zodiac Extreme

 

Spm: Hvorfor heter radioen Zodiac Extreme 100 og 400?

Svar: Radioen retter seg mot profesjonelle brukere/yrkesbrukere. Yrkesbrukere benytter ulike frekvenser innenfor frekvensområdene. Zodiac Extreme 100 går fra 136-174 MHz (VHF). Zodiac Extreme 400 går fra 400-470 MHz (UHF).
 

Spm: Kan man ha blåtann til radioen?

Svar: Nei.


Spm: Jeg har en Zodiac Extreme 100 og opplever støy i ørehøyttaleren. Er det noe jeg kan gjøre?

Svar: Ja, du kan koble bort "ear piece mode" gjennom å gjøre følgende: Gå inn i menyen til der det står om "ear piece mode" og endre nivået til off. Tenk på at lyden blir høyere, så vær forsiktig med volumet.

 

 

Zodiac Freetalk Mini


Zodiac Freetalk Mini

 

Spm: Hvilke kanaler har Zodiac Freetalk Mini fra start av?

Svar: I dag selges den med 14 kanaler. Den er tidligere blitt solgt med 8 kanaler.


Spm: Hvilken sendereffekt har den?

Svar: 0,5W.

 
Spm: Kan man ha ulike pilottoner på ulike kanaler?

Svar: Nei.

 

 

Zodiac Freetalk Pro


Zodiac Freetalk Pro


Spm: Jeg får ikke brukt Zodiac Freetalk Pro ettersom det står "prog" i displayet. Hva har skjedd?

Svar: Mest trolig er det et tilbehørsprodukt som ikke passer radioen og som er koblet inn i radioen. Ta tilbehøret ut og slå av radioen. Start den deretter på nytt. Dersom radioen fungerer da, er det altså feil tilbehør som er koblet i radioen (tilbehør som ikke passer radioen).


Spm: Hvilke frekvensområde inngår i Zodiac Freetalk Pro?

Svar: 444 og 446 - kanalene.


Spm: Hvilken sendereffekt har Zodiac Freetalk Pro?

Svar: 0,5W. 

 
Spm: Kan Zodiac Freetalk Pro programmeres?

Svar: Nei

 

 

Zodiac PMR 400


Zodiac PMR 400

 

Spm: Hvilken sendereffekt har Zodiac PMR 400?

Svar: 0,5W.


Spm: Hvilken rekkevidde har radioen?

Svar: Fra 500 m til 5 km, men dette avhenger av omgivelsene.

 

 

Zodiac Proline M


Zodiac Proline M

 

Spm: Hvordan er den førprogrammert?

Svar: Zodiac Proline M kan programmeres med forskjellige frekvenser avhengig av modell.


Spm: LED-lampen blinker på radioen. Må den sendes inn til service?

Svar: Nei, du trenger ikke det.  Når den grønne LED-lampen lyser konstant, indikerer det at radioen tar imot et signal. Når lampen blinker, indikerer det at radioen tar imot et signal med subtoner aktivert. Når radioen som tar imot har innstilt samsvarende subtoner som signalet som mottas, kan dette høres i høyttaleren.

 

 

 

Zodiac Proline W/Proline+


Spm: Hva betyr lampene på laderen?

Svar: Rødt lysdiod betyr at batteriet lader. Rødt lysdiod som blinker, betyr feil med lading. Tar ikke lading. Gult lysdiod betyr at batteriet i første rekke skal bli ferdigladet før neste rekke med lading skjer. Kun ett batteri lades av gangen. Grønt lysdiod betyr at batteriet er ferdigladet.


Spm: Radioen slår seg av og det går ikke an å skru den på igjen. Jeg har forsøkt å bytte batteri. Hva er feil?

Svar: Da er det noe feil med radioen og den må sendes inn til service.


Spm: Hvilke funksjoner kan jeg få i radioen?

Svar: Det går an å programmere radioen på mange ulike måter og tilpasset ditt behov. Du kan gå til nærmeste forhandler for å få mer informasjon og hjelp vedrørende dette.

Spm: Mellom hvilke frekvenser er radioen programmerbar?

Svar: Zodiac Proline+ 80 er programmerbar mellom 68-88 MHz. Proline+ 100 mellom 136-174 MHz. Proline+ 400 mellom 405-470 MHz.

 

 

Zodiac Team Pro+

Spm: Hvorfor sender radioen hele tiden?

Svar: Enten er VOX (talestyring) koblet inn, eller så har du feil tilbehør tilkoblet radioen. VOX kan du koble ut via menyen i radioen.

 
Spm: Hvorfor opplever jeg at radioen min har kort rekkevidde?

Svar: Du kan regulere Squelch-innstillingen. Still den inn på lavest mulig nivå og prøv å sette radioen på høy effekt. Kontroller at antennen ikke er skadet.

 
Spm: Hva betyr lysene på laderen?

Svar: Rødt konstant lysdiode betyr at den forsøker å lade. Rødt blinkende lysdiode betyr at det er noe feil med batteriet og det tar ikke lading. Gult lysdiode betyr at man venter på at batteriet i første rad skal bli ferdigladet innen neste batteri lades (kun ett batteri lades av gangen). Grønt lysdiode betyr at batteriet er ferdigladet.

 

Spm: Hvorfor starter ikke radioen?

Svar: Du kan forsøke med ett annet batteri dersom du har mulighet til det. Dersom radioen fungerer da, er det noe feil med batteriet. Dersom den fremdeles ikke fungerer, må den sendes inn til service.

 

 

 Zodiac Team Pro Waterproof
 
http://www.zodiac.no/padmin/public/img2.ashx?id=1169
 
 
Spm: Hvorfor hører jeg lyd i høyttaleren selv om tilbehøret er tilkoblet?
Svar: Da har du stilt inn funksjonen "open speaker" i radioen. Dette er en god funksjon dersom du vil prate/høre åpent uten å koble ut tilbehøret. Dersom du ønsker å ta bort funksjonen, går du inn i menyen og tar den bort.  
 
Spm: Er det samme tilbehør til Zodiac Team Pro Waterproof og Zodiac Team Pro?
Svar: Alle hodesett passer til begge radioene, men ikke batteri, lader og antenne.
 
Spm: Hvorfor sender radioen av seg selv?
Svar: VOX (talestyringen) er koblet inn eller så har bu feil tilbehør koblet til radioen. VOX kan du koble ut via menyen i radioen.
 
Spm: Hva er forskjellen på Zodiac Team Pro Waterproof og Zodiac Team Pro+?
Svar: Zodiac Team Pro Waterproof har et batteri med større kapasitet (2200 mAh), høyere IP klassifisering (67) og funksjonen "open speaker".

 

 


Zodiac Transport

 
 
 
Spm: Er Zodiac Transport programmert med noen kanaler på forhånd?
Svar: Nei, den må programmeres av en autorisert forhandler eller av oss.
 
Spm: Kan jeg som radioamatør bruke Zodiac Transport 160?
Svar: Ja, dersom du har programmeringskabel og software kan du selv legge inn de funksjonene som du trenger. Dersom du ønsker å kjøpe programmeringskabel, må du vise amatørsertifikatet ditt.
 
  
 
 

 

Firmainformasjon

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.